عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس

ساختار این دیوار شامل یک ردیف سازه و یک لایه پانل در هر سمت می‌باشد. از حداقل مصالح ممکن جهت اجرای دیوار، سطح اشغال بسیار کم و سادگی اجرا از ویژگی های این نوع دیوار می‌باشند. دیوار W111 برای تقسیمات داخلی واحد های مسکونی, اداری و یا در هر کاربری که اجرای یک دیوار با سرعت اجرایی بالا و حداقل مصالح و هزینه مطرح باشد استفاده می‌گردد.

ثبت سفارش

نام و نام خانوادگی :

تلفن همراه :

توضیحات :