عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس


مجتمع مسکونی 624 واحدی APS معالی آباد 

کارفرما : حاج آقا خوری 

سیستم های کاری : سقف کاذب و دیوار

متراژ : 60000 متر مربع