آدرس ارتباطی ما

نشانی دفتر مرکزی : شیراز،چهارراه خلدبرین،ساختمان کناف ایران،شرکت آرمان برج آسیا

واحد فروش و اجراء :

تلفن : 07136475045 - 07136475628

موبایل : 09171000921 - 09123055792

فکس : 07136475627

واحد فنی :

تلفن : 07136475551 - 07136475550

موبایل: 09124430040

نشانی انبار: شیراز، بلوار امیرکبیر،خیابان ایمان جنوبی،بعد از کارواش دشتستان

تلفکس: 07138332730

ارسال نظرات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :

توضیحات :