عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس

فراتر از ساخت با کناف؛ پلی میان هنر و معماری


: 2355

فراتر از ساخت با کناف(Build Beyond by Knauf) را گروهی از معماران و هنرمندان تشکیل می دهند که با گفتمان، کنش مشترک، به هنگام سازی و مبادلات خود از مرزهای معمول فراتر رفته و فضای جدیدی خلق می کنند که در آن ایده ها و روش های نو در زمینه هنر، معماری و ساخت، طرح و اجرا می شود. در پلت فرم فراتر از ساخت با کناف، هنرمندان و معماران درباره تجربیات ساخت و ابداع از طریق روش های مختلف تغییر شکل مواد و فضا تبادل نظر می کنند.

فراتر از ساخت با کناف(Build Beyond by Knauf) را گروهی از معماران و هنرمندان تشکیل می دهند که با گفتمان، کنش مشترک، به هنگام سازی و مبادلات خود از مرزهای معمول فراتر رفته و فضای جدیدی خلق می کنند که در آن ایده ها و روش های نو در زمینه هنر، معماری و ساخت، طرح و اجرا می شود. در پلت فرم فراتر از ساخت با کناف، هنرمندان و معماران درباره تجربیات ساخت و ابداع از طریق روش های مختلف تغییر شکل مواد و فضا تبادل نظر می کنند. فراتر از ساخت با کناف، با جهت گیری جهانی و تاکید بر مفهوم “همگرایی” به منظور خلق فضاهای جدید در زندگی جمعی، پلی میان هنرمندان و معماران ایجاد می کند تا در گفت و گوها و سمپوزیوم های مشترک به تبادل نظر بپردازند. پروژه های متعددی بر اساس الفبای مشترک معماران و هنرمندان که همانا اشکال هندسی، مربع، دایره و خط می باشد در پلت فرم فراتر از ساخت با کناف طراحی و اجرا شده است.

برای درک مفهوم فضا، نگاهی به تاریخ گروه کناف که نام بنیانگذرانش را با خود دارد، موثر خواهد بود. سه نسل پس از تشکیل این کمپانی از سوی کارل و آلفونس کناف، این خانواده آلمانی هنوز مدیریت این گروه گسترده مستقل و در عین حال متحد را برعهده دارد. مفهوم تمرکز زدایی و اطمینان همانقدر در فرهنگ کناف ریشه دوانده، که در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور آلمان. خانواده کناف باور دارد که مشارکت به شکوفایی گسترده می انجامد و در عین حال تجارب و رویارویی تک تک افراد در مرکز توجه پروژه ها جای دارد. پلت فرم فراتر از ساخت با کناف نیز برای خلق فضا همین رویکرد را پیش گرفته است. فراتر از ساخت با کناف از طریق ایده ها و پروژه هایی غنی شده که حاصل تجارب و رویارویی معماران و هنرمندان است. کارآفرینی نیز از دیگر ارزش های محوری گروه کناف محسوب می شود که در این پلت فرم نیز تلاش می شود تا با مشارکت جمعی، فضایی فراتر از آنچه وجود دارد خلق شود.

پروژه وارا، دوسالانه ونیز

وارا یکی از پروژه های مشهور پلت فرم فراتر از ساخت با کناف به شمار می آید که توسط “ماریچیو پزو” و “سوفیا ون الریشسن” در باغ دو سالانه معماری ونیز در سال ۲۰۱۶ بنا شده است. وارا به عنوان تجربه ای مشترک میان معماری و هنر شناخته می شود که از مجموعه حلقه های هندسی تو در تو تشکیل شده و با خلق فضاهای داخلی و خارجی غیر مانوس نظمی پیچیده ایجاد کرده است. این فضای تو در تو شامل ده حلقه یا دایره است که هر کدام قطر متفاوتی دارد که بین دو تا یازده واحد متغیر است. واحد مرجع شعاع دایره ها بر مبنای وارا تعیین می شود که نام این اثر هم بر همین اساس انتخاب شده است. این سیستم اندازه گیری که امروزه منسوخ شده است، پیشتر در دوران استعماری آمریکای لاتین در طرح های شهری مورد استفاده قرار می گرفته است. در ساخت وارا در عین استفاده از طراحی رو باز( با چندین دهانه و بدون شکل غالب یا سلسله مراتب دقیق)، مجموعه ای از عناصر مجزا در کنار یکدیگر قرار گرفته است. با ساختار استوانه ای، وارا از یک سو تجربه فضای مقعر و محدود و از سوی دیگر تجربه فضای محدب وسیع را منتقل می کند. بازدید کننده از محدوده های بیرونی تاریک به سوی فضا های روشن مرکزی حرکت می کند. فضای وارا، درک ما را از ساختار بدیع و ساختار بیرونی و داخلی برهم می زند. “برانگه ارمند”مدیر هنری فراتر از ساخت با کناف درباره ویژگی های وارا و فصول مشترک آن با خط مشی این پلت فرم عنوان می کند: “وارا در راستای خط مشی ما قرار دارد. ماهیت موقتی بودن این پروژه به هنرمندان اجازه می دهد که از مرزهای رایج فراتر روند و با جسارت آثاری خلق کنند که پیشتر فرصت آن را نداشته اند. البته این آثار در قالب طراحی، نقاشی و عکس حفظ خواهند شد. همچنین ویژگی های هندسی که الفبای مشترک میان هنرمندان و معماران است در این اثر به وضوح مشاهده می شود.” طراحان مورد حمایت پلت فرم فراتر از ساخت با کناف، آزادانه در مرز میان هنر و معماری حرکت می کنند و بینندگان را تشویق می کنند تا نگاهی جدید و متفاوت به فضای اطراف و رابطه میان حضور خود و محیط داشته باشند.