عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس

شرکت آرمان برج آسیا

  1. عاملیت پخش و توزیع با سرویس ویژه انبارمحصولات کناف ایران
  2. دارنده گواهینامه رسمی اجرایی
  3. تهیه و تامین مصالح کناف ایران
  4. مجری تخصصی اونواع سقف ها و دیوارهای سیستم ساخت و ساز خشک کناف ایران
  5. مشاوره در خصوص انتخاب مصالح و اجرای پروژه
  6. طراحی و تعیین ساختار جهت استفاده سیستم های سقف و دیوار
  7. برنامه ریزی ، کنترل پروژه ها و مدیریت پروژه
  8. قابلیت اجرای همزمان چندین پروژه با حجم های مختلف و بالا
  9. پاسخگویی به استعلامات فنی وارائه جزئیات اجرایی ساختارها
  10. امکان اجرای پروژه در تمامی نقاط کشور عزیزمان