عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس

 لیست محدودی از امکانات و ماشین آلات شرکت آرمان برج آسیا طبق لیست زیر خدمتتان اعلام می گردد:

1-  3000 مترمربع انبار به صورت سوله صنعتی جهت دپو مصالح کناف ایران

2- تعداد ۲ دفتر شامل دفتر فروش مدیریت و دفتر واحد فنی مهندسی با مالکیت این شرکت

3- تعداد ۲ عدد جرثقیل خاور جهت حمل مصالح به پروژه

4- تعداد 3 عدد وانت نیسان جهت حمل مصالح به پروژه

5- تعداد ۲ عدد لیفتراک 7 تن جهت تخلیه و بارگیری

6- خودرو سواری ۱۰ دستگاه

7- تجهیزات کامل اداری جهت دفاتر مهندسی و فروش