عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس

شرکت آرمان برج آسیا بعد از گذشت ده سال از آغاز فعالیت مدیران خود در زمینه پیمانکاری تخصصی درای وال تصمیم به تشکیل سازمانی جهت انجام امور مربوط به ساخت و ساز خشک با مصالح مدرن گرفت.

ضرورت تشکیل چنین واحدی ار آنجا نشات گرفت که مدیران مجموعه متوجه حجم نسبتا زیاد این عملیات و ضرورت وچود منخصص متمرکز بر این مبحث شدند.

پس از گذشت ده سال از عمر این واحد و انجام کارهای قابل توجه چه از نظر حجم کاری نصب شده و چه از منظر دانش فنی خاص بکار رفته شده در آنها مدیران ضرورت تاسیس شرکت آرمان برج آسیا را احساس کردند، این ضرورت در سال 1383 با تاسیس شرکت آرمان برج آسیا تحقق یافت تا این مجموعه بتواند با بکار گیری تجربه اندوخته شده در نیروی انسانی متخصص خود و با بهره گیری از تکنولوژی روز، دنیا فراتر از دیروز خدمات خود را در راستای آبادانی میهن عزیزمان ارائه داده و دین خود را به کشور ادا نماید.