عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس

لیست اسامی شرکت آرمان برج آسیا طبق لیست زیر خدمتتان اعلام می گردد:

مدیران 

 
 1. آقای مصطفی فریادی

مدیر عامل

 1. آقای محمد جواد استوار

معاونت فنی

 1. سرکارخانم مهندس خانی

مدیر فروش و بازاریابی

 1. آقای حسین احیایی

معاونت مالی 

واحد فنی و مهندسی

 
 1. آقای محسن احیایی

مالی و اداری

 1. آقای مهندس میثم یوسفی روزبهانی

مدیر فنی

 1. آقای مهندس فرهاد حیدری

ناظر فنی و اجرایی

 1. آقای مهندس شهرام دایمن

ناظر فنی و اجرایی

 1. آقای مهندس مهدی آبسیه

ناظر فنی و اجرایی

 1. آقای مهندس وحید حسینی

ناظر فنی و اجرایی

 1. سرکارخانم مهندس پارسایی

امور اداری واحد فنی و اجرایی

 1. آقای محمود ایجادی

مشاور حقوقی

واحد فروش و بازاریابی و حسابداری

 
 1. سرکار خانم صادقی

رییس حسابداری

 1. سرکار خانم کریمی

حسابداری فروش

 1. سرکارخانم اعتمادفرد

معاونت فروش

 1. سرکار خانم شجاعی

اداری فروش

واحد انبار و متفرقه

 
 1. آقای فولادچک

مدیر انباردار

 1. آقای کریمی

انباردار

 1. آقای محمدی

انباردار

 1. آقای علیرضا فریادی

واحد پشتیبانی

 1. بهمن فرج زاده

نگهبان انبار

 1. آقای یوسف شهرسبز

کارپرداز

 1. آقای مهندس افشین چناری

کارشناس بازاریابی و فروش

 1. سرکار خانم نظام آبادی

تبلیغات و بازاریابی

 1. آقای مهندس جوکار

کارشناس IT