عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس

اره چاقویی دسته پلاستیکی

جهت برش پانل،با کارایی راحت تر و قدرت مانور بیشتر نسبت به اره های بزرگ.

ثبت سفارش

نام و نام خانوادگی :

تلفن همراه :

توضیحات :