عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس

دیوار جدا کننده W115 در مواردی استفاده می‌شود که عایق صوتی قابل توجهی مورد نظر باشد. ساختار این دیوار از دو ردیف سازه و دو لایه پانل در هر طرف می‌باشد. این دو ردیف سازه به وسیله نوار فوم کناف از یکدیگر جدا شده که در جلوگیری از عبور صدا از یک سمت دیوار به سمت دیگر نقش مهمی دارد. همچنین نوع زیر سازی به کار رفته در این دیوار، امکان استفاده از عایق های صوتی را در دو لایه امکان پذیر می‌سازد که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه انتقال صوت از یک سمت دیوار به سمت دیگر می‌باشد. W115 ساختار بسیار مناسبی برای دیوارهای جداکننده بین واحدهای مسکونی، اتاق‌های هتل و بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان به شمار می‌رود.

ثبت سفارش

نام و نام خانوادگی :

تلفن همراه :

توضیحات :