عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس

دیوار جدا کننده W116 کناف، در محل‌هایی نظیر سرویس های بهداشت که حجم و تراکم تاسیسات زیاد است، استفاده می شود. ساختار این دیوار شامل دو ردیف سازه و دو لایه پانل در هر طرف می‌باشد. این دو ردیف سازه با فاصله از یکدیگر اجرا شده و با استفاده از برش‌هایی از پانل، به یکدیگر متصل می‌شوند. اجرای دو ردیف سازه، امکان عبور تاسیسات مکانیکی را بدون تداخل با زیرسازی فلزی امکان پذیر می‌سازد. علاوه بر سلول‌های تر، این دیوار در محل قاب های بادبند دار به کار می‌رود.

ثبت سفارش

نام و نام خانوادگی :

تلفن همراه :

توضیحات :