عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس


پروژه: مجتمع مسکونی 600 واحدی عرفان
کارفرما: شرکت ASP
سیستمهای کاری:  انواع سقف های ثابت - دکوراتیو 
متراژ : 60000هزار متر مربع