عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس


مجتمع تجاری تفریحی ستاره فارس ( عفیف آباد شیراز )

کارفرما : شرکت توسعه و عمران

سیستم های کاری : سقف های کاذب ثابت و دکوراتیو و دیوارهای پارتیشن

متراژ : 30000 متر مربع