عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس


مجتمع عظیم تجاری تفریحی خلیج فارس شیراز

کارفرما : شرکت توسعه و عمران

سیستم های کاری : دیوار پارتیشن و سقف 

متراژ : 250000 متر مربع