عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس


برج های دوقلوی امیرعلی 

کارفرما : مهندس رسولی و یارمحمودی 

سیستم های کاری : دیوار و سقف کناف

متراژ : 35000 متر مربع