عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس


برج اداری فرهنگ 15 طبقه

کارفرما : شرکت دیداس

سیستم های کاری : سقف های ثابت دکوراتیو 

متراژ : 10000 متر مربع