عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس


مراکز جامع سلامت 

مراکز کرمان ( شهرستان گلباف و فاریاب ) ، مراکز زاهدان ( شهرستان قصرقند و نوک آباد ) مراکز بندرعباس ( شهرستان لیردف و هشت بندی )

کارفرما : شرکت عمران آذرستان 

سیستم های کاری : سقف های کاذب ثابت و مشبک

متراژ: 12000 متر مربع