عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس


دفتر مرکزی شرکت عمران آذرستان

سیستم های کاری : سقف های کاذب ثابت و دکوراتیو و مشبک 

متراژ : 5000 متر مربع