عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس


پروژه: برج تجاری - مسکونی کوهک
کارفرما: شرکت ساختمانی عمران آذرستان
سیستمهای کاری:  انواع سقف های ثابت - دکوراتیو و مشبک
متراژ : ۵٠٠٠٠ هزار متر مربع