عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس


پروژه:ساختمان مدیریت تاکسیرانی تهران
کارفرما: شرکت عمران آگاه
سیستمهای کاری:  انواع سقف های ثابت - دکوراتیو - مشبک
متراژ : 10000هزار متر مربع