عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس


پروژه: برج تجاری- اداری امید 2  
کارفرما: شرکت سیپورت
سیستمهای کاری:  انواع سقف های ثابت - دکوراتیو - مشبک و دیوار های پارتیشن و آکواپنل
متراژ : 20000هزار متر مربع